Smörjmedel


Smörjmedel

Skoogs Bränsle har ett brett sortiment av smörjmedel och tillbehör för industri, fordon och marin för såväl företag som privatpersoner.

I Skoogs Bränsles butiker saluför vi smörjmedel av hög kvalitet samt en mängd tillbehör och relaterade produkter från Statoil, Mobil och Q8. Vårt sortiment täcker in så gott som alla tillämpningsområden och branscher; industri, metallbearbetning, verktyg, fordonssmörjmedel och marin.

Men att tillhandahålla varor av hög kvalitet är det många som kan göra. Addera vår breda kunskap inom området där vi vid varje givet tillfälle hjälper våra kunder att välja rätt smörjmedel för att på så sätt sänka underhållskostnaderna, minska riskerna för obefogade driftstopp och därmed öka produktivitet och lönsamhet. Det – tillsammans med bra produkter – gör oss till en omtyckt leverantör och samarbetspartner.

Några av våra leverantörer av smörjmedel:
Statoil
Mobil
OKQ8